SPŠ, SOŠ a SOU

Kuchař - číšník

KUC

Základní informace

Kód oboru 65 – 51 – H / 01
Název oboru Kuchař - číšník
Školní vzdělávací program Kuchař - číšník
Délka a forma studia tříleté denní studium
Zakončení studia závěrečná zkouška
Získané vzdělání střední s výučním listem
Přijetí ke studiu informace o přijímacím řízení

Charakteristika studijního oboru

 • Obor je vhodný pro chlapce a dívky a poskytuje střední odborné vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.
 • Žáci se naučí připravovat pokrmy klasické české kuchyně pro běžné a slavnostní příležitosti včetně jídel dietních.
 • Seznamují se s využitelností potravin pro technologické zpracování, s požadavky na jakost a skladování.
 • V průběhu studia žáci získávají informace na moderním interaktivním vzdělávacím portálu „Kulinářské umění“ a umí je využít při přípravě pokrmů a současně si vytvářet recepty vlastní.
 • Jsou vedeni k uplatňování zásad racionální výživy a ke sledování trendů v gastronomii, získávají důležité návyky v oblasti hygieny a bezpečnosti práce v provozu společného stravování.
 • Žáci se seznámí se základními druhy a využitím technického a technologického vybavení v gastronomických provozech.
 • Cílem je poskytnout žákům znalosti o technice odbytu pokrmů a služeb ve stravovacích zařízeních
 • Naučí se základům vedení stravovacího provozu, sestavování jídelních a nápojových lístků a různých typů menu, kalkulací cen výrobků a služeb.
 • Žáci si osvojí základní sommeliérské dovednosti a dokáží je aplikovat v praxi.
 • Žáci jsou vedeni k uplatňování zásad společenského chování a profesního jednání.
 • V průběhu studia organizujeme exkurze do gastronomických zařízení, barmanský kurz, sommeliérský kurz, baristický kurz.

Možnosti uplatnění

Uplatnění v praxi

 • Pracovník v gastronomické stravovací oblasti, a to ve stravovacích a ubytovacích zařízeních.
 • Ve vedoucích pozicích jako šéfkuchař nebo číšník – specialista

Možnosti dalšího studia

 • Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek se mohou žáci přihlásit do nástavbového studia v oboru Podnikání zakončeného maturitní zkouškou.

Přijímací podmínky

 • Splněná povinná školní docházka.
 • Zdravotní způsobilost.

Fotodokumentace

Doppro 01
Cisnik 001
Obory Kuc 01
Cisnik 005
Obory Kuc 02
Obory Kuc 03
Obory Kuc 04
Cisnik 003
Obory Kuc 05
Obory Kuc 06
Obory Kuc 07
Obory Kuc 08
Obory Kuc 09
Obory Kuc 10
Obory Kuc 11
Cisnik 002
Obory Kuc 12
Obory Kuc 13
Obory Kuc 14
Obory Kuc 15
Obory Kuc 16
Obory Kuc 17
Obory Kuc 18
Obory Kuc 19
Obory Kuc 20
Obory Kuc 21
Obory Kuc 22
Obory Kuc 23
Obory Kuc 24

Spolupracujeme

 • Goldware
 • Ammann
 • Halla
 • Progrestech
 • Eko Simko
 • Mesa parts
 • KBA-Grafitec
 • Rubena
 • Skoda
 • Dlnk
 • Farmet
 • Atas
 • FG Forrest
 • Houfek
 • Wikov

  Při poskytování informací nám pomáhají soubory cookie. Využíváním informací s jejich používáním souhlasíte. Informace