SPŠ, SOŠ a SOU

Karosář - autoklempíř

KAR

Základní informace

Kód oboru 23 – 55 – H / 02
Název oboru Karosář
Školní vzdělávací program Karosář
Délka a forma studia tříleté denní studium
Zakončení studia závěrečná zkouška
Získané vzdělání střední s výučním listem
Přijetí ke studiu informace o přijímacím řízení

Charakteristika studijního oboru

 • Obor je vhodný pro chlapce a dívky a poskytuje střední odborné vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.
 • Žáci se orientují v různých druzích surovin a zpracovávaných materiálech, v používání nástrojů, strojů a technologických postupů.
 • Seznámí se teoreticky i prakticky s postupy zpracování plechových součástí, například stříhání, ohýbání, lisování, pájení, svařování, tmelení, broušení a povrchové úpravy.
 • Orientují se v oblasti různých oprav karoserií, dovedou vyhodnotit poškození a zvolit optimální postup, například vyklepávání drobných nerovností bez poškození laku.
 • Seznamují se s ručním nářadím, a to jak klasickým, tak speciálním nářadím pro klempířské a karosářské práce.
 • Učí se používat základní technologie svařování:
  • řezat kyslíkem,
  • svařovat plamenem a elektrickým obloukem v ochranné atmosféře CO2,
  • svařovat odporovým svařováním s bodovacími kleštěmi.
 • V průběhu studia probíhá souběžně kurz autoškoly, hrazený školou.
 • Ve 3. ročníku mohou žáci absolvovat svářečský kurz a získat oprávnění pro svařování v ochranné atmosféře CO2 a sváření autogenní svařovací soupravou.

Možnosti uplatnění

Uplatnění v praxi

 • Absolventi uplatní získané znalosti a dovednosti pro činnost ve výrobních firmách i v oblasti živnostenského podnikání.
 • Jsou připraveni pro povolání v profesích klempíř, karosář a svářeč.
 • Po absolvování kvalifikačních kurzů mohou vykonávat činnosti v dalších profesích, například jako stavební klempíř, kovotlačitel, montér vzduchotechniky apod.

Možnosti dalšího studia

 • Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek se mohou žáci přihlásit do nástavbového studia v oboru Podnikání zakončeného maturitní zkouškou.

Přijímací podmínky

 • Splněná povinná školní docházka.
 • Zdravotní způsobilost.

Fotodokumentace

Karos000
Karos 001
Karos 002
Karos 003
Karos 005
Karos 004

Spolupracujeme

 • Goldware
 • Ammann
 • Halla
 • Progrestech
 • Eko Simko
 • Mesa parts
 • KBA-Grafitec
 • Rubena
 • Skoda
 • Dlnk
 • Farmet
 • Atas
 • FG Forrest
 • Houfek
 • Wikov

  Při poskytování informací nám pomáhají soubory cookie. Využíváním informací s jejich používáním souhlasíte. Informace