SPŠ, SOŠ a SOU

Elektrikář - silnoproud

ELS

Základní informace

Kód oboru 26 – 51 – H / 02
Název oboru Elektrikář - silnoproud
Školní vzdělávací program Elektrikář - silnoproud
Délka a forma studia tříleté denní studium
Zakončení studia závěrečná zkouška
Získané vzdělání střední s výučním listem
Přijetí ke studiu viz. informace o přijímacím řízení

Charakteristika studijního oboru

 • Tento obor je zařazen do programu „Podpora středního vzdělávání s výučním listem“.
 • Jedná se o finanční podporu ve výši až 22 000 Kč za dobu studia.
 • Obor je vhodný pro chlapce a dívky a poskytuje střední odborné vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.
 • Žáci se učí provádět montážní, opravárenské a údržbářské práce na elektrických zařízeních.
 • V průběhu studia se naučí vypracovávat technickou dokumentaci, orientovat se v ní a využívat ji při opravách a elektroinstalaci.
 • Seznámí se s technickými principy výroby a rozvodu elektrické energie.
 • Porozumí konstrukci a funkci jednotlivých elektrických strojů, přístrojů a zařízení, naučí se je opravovat a udržovat.
 • Naučí se ovládat různé měřicí přístroje a vyhodnocovat naměřené výsledky.
 • Zvládnou zapojování elektrických obvodů, rozvodů a rozvaděčů, a to podle platných elektrotechnických norem.
 • Učí se provádět elektrické instalace v bytové i občanské výstavbě.
 • Znají zásady a bezpečnostní normy pro práci s elektrickým proudem a způsoby ochrany proti úrazu.
 • Úspěšný absolvent může získat kvalifikaci pro samostatnou činnost dle § 5 Vyhlášky 50/1978 Sb.

Praktická výuka

Praktická část výuky probíhá ve firmách:

Wikov MGI a.s.
Zbečník 356
549 31 Hronov
IČ 26491826
https://www.wikov.com/cs
HMS elektro s.r.o.
Vorlešská 256
544 01 Dvůr Králové n. Labem
IČ 15039811
http://www.hmselektro.cz
ATAS elektromotory Náchod a.s.
Bratří Čapků 722
547 01 Náchod
IČ 45534543
http://www.atas.cz
ELEKTROIN spol. s r. o.
Čechová 326
547 01 Náchod
IČ 45534543
http://www.elektroin.cz
Petr Moravec
Val 16
518 01 Dobruška
IČ 16770811
http://www.elektro-moravec.cz
VERTIKAL M. s.r.o.
Rovníkova 14
821 02 Bratislava
IČ 36269603
Pavel Koutský
Olešnice 2
549 41 Červený Kostelec
IČ 66292620
ŠKODA AUTO a.s.
Kvasiny č.p. 145
517 02 Kvasiny
Česká republika
http://www.skoda-auto.cz

Možnosti uplatnění

Uplatnění v praxi

 • Absolventi uplatní získané znalosti a dovednosti pro činnost ve výrobních firmách i v oblasti živnostenského podnikání.
 • Uplatní se na pracovních pozicích jako provozní elektrikář, opravář elektronických zařízení, opravář elektrických spotřebičů, elektromontér, stavební elektrikář.

Možnosti dalšího studia

 • Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek se mohou žáci přihlásit do nástavbového studia v oboru Podnikání zakončeného maturitní zkouškou.

Přijímací podmínky

 • Splněná povinná školní docházka.
 • Zdravotní způsobilost.

Fotodokumentace

Oboreles 002
Oboreles 003
Oboreles 004
Oboreles 005
Oboreles 006
Oboreles 007

Spolupracujeme

 • Goldware
 • Ammann
 • Halla
 • Progrestech
 • Eko Simko
 • Mesa parts
 • KBA-Grafitec
 • Rubena
 • Skoda
 • Dlnk
 • Farmet
 • Atas
 • FG Forrest
 • Houfek
 • Wikov

  Při poskytování informací nám pomáhají soubory cookie. Využíváním informací s jejich používáním souhlasíte. Informace