SPŠ, SOŠ a SOU

Cukrář

CUK

Základní informace

Kód oboru 29 – 54 – H / 01
Název oboru Cukrář
Školní vzdělávací program Cukrář
Délka a forma studia tříleté denní studium
Zakončení studia závěrečná zkouška
Získané vzdělání střední s výučním listem
Přijetí ke studiu informace o přijímacím řízení

Charakteristika studijního oboru

 • Obor je vhodný pro chlapce a dívky a poskytuje střední odborné vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu.
 • Žák zvládá technologické postupy a činnosti zejména při výrobě cukrářských výrobků a restauračních moučníků podle předem přepočítané normy.
 • Zvládá samostatný návrh a výrobu složitého restauračního moučníku a jeho servis, dorty běžných, méně obvyklých i abstraktních tvarů dle přání a požadavků zákazníka, uplatňuje kreativní prvky zdobení a estetické hledisko. Při výrobě zákusku zvolí vhodné suroviny v rámci zdravého životního stylu či onemocnění (dietní zákusek), provede jeho kalkulaci.
 • Zvládá obsluhovat a provádět základní údržbu strojů a strojního zařízení v provozu cukrárny, balit a expedovat cukrářské výrobky, zjišťovat případné závady technologického procesu a řešit samostatně běžné problémy.
 • Učí se vést předepsanou evidenci výroby, posuzovat kvalitu surovin, meziproduktů a hotových výrobků, dodržovat hygienické předpisy a normy při výrobě, uchování, skladování a expedici cukrářských výrobků.
 • Absolvent tohoto oboru ovládá komunikaci se zákazníkem, připraví a nabídne zboží pro prodej.

Možnosti uplatnění

Uplatnění v praxi

 • Cukráři jako středoškolsky vzdělaní pracovníci s výučním listem, tedy s odborným vzděláním a dovednostmi k profesionálnímu vykonávání zvoleného povolání, se uplatňují v pozicích zaměstnanců ve velkých, středně velkých i malých provozech podnikatelských subjektů v oblasti stravovacích služeb – hotelech, cukrárnách, kavárnách a restauracích či mohou podnikat v pohostinství.
 • V současné době také často využívají možnosti pracovat v zahraničí, zejména v zemích Evropské unie.

Možnosti dalšího studia

 • Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek se mohou žáci přihlásit do nástavbového studia v oboru Podnikání zakončeného maturitní zkouškou.

Přijímací podmínky

 • Splněná povinná školní docházka.
 • Zdravotní způsobilost.

Fotodokumentace

Choco 003
Cukr 02
Obory Cuk 01
Obory Gastro Soutez 03
Obory Gastro Soutez 04
Obory Cuk 02
Obory Cuk 14
Obory Cuk 03
Cukrarna Soutez 2016
Obory Cuk 04
Obory Cuk 05
Obory Cuk 15
Obory Cuk 06
Obory Cuk 07
Obory Cuk 08
Obory Cuk 16
Obory Cuk 09
Obory Cuk 10
Obory Cuk 11
Obory Gastro Soutez 01
Obory Cuk 12
Obory Cuk 13

Spolupracujeme

 • Goldware
 • Ammann
 • Halla
 • Progrestech
 • Eko Simko
 • Mesa parts
 • KBA-Grafitec
 • Rubena
 • Skoda
 • Dlnk
 • Farmet
 • Atas
 • FG Forrest
 • Houfek
 • Wikov

  Při poskytování informací nám pomáhají soubory cookie. Využíváním informací s jejich používáním souhlasíte. Informace