SPŠ, SOŠ a SOU

Mechanik elektrotechnik

MEL

Základní informace

Kód oboru 26 - 41 - L/01
Název oboru Mechanik elektrotechnik
Školní vzdělávací program Mechanik elektrotechnik
Délka a forma studia čtyřleté denní studium
Zakončení studia maturitní zkouška
Získané vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Přijetí ke studiu informace o přijímacím řízení
Lékařská prohlídka ano

Charakteristika studijního oboru

 • Obor je vhodný pro chlapce a dívky a poskytuje úplné střední odborné vzdělání ukončené maturitní zkouškou.
 • Žáci získají praktické znalosti v konstrukčních a technologických činnostech elektrotechnického charakteru.
 • Orientují se ve využití výpočetní techniky při zpracování dat, při programování mikropočítačů.
 • Mají potřebné znalosti pro řízení a obsluhu robotických pracovišť, regulačních jednotek, elektronických přístrojů a zařízení.
 • Po absolvování školení a získání praxe v oboru mohou provádět revize elektronických zařízení.

Možnosti uplatnění

Uplatnění v praxi

 • Návrh, výroba, montáž, údržba, oživování a servis elektrotechnických zařízení, strojů, přístrojů, elektronických zařízení spotřební elektroniky, elektronických sítí a při programování řídicích systémů moderních strojů a zařízení.
 • Uplatnění je směřováno hlavně do pracovních pozic, které vyžadují jak dobrou teoretickou, tak i odpovídající manuální zručnost.
 • Škála uplatnění je široká – elektromechanik, zkušební a servisního technik, programátor řídicích systémů či školící technik.

Možnosti dalšího studia

 • Studium na vysoké škole nebo na vyšší odborné škole.

Přijímací podmínky

 • Splněná povinná školní docházka.
 • Přijímací řízení včetně státních přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky.
 • Zdravotní způsobilost.

Fotodokumentace

Mel01
Elektro laboratoř 
Mel00
Programování robotické ruky
Obory Mechanik El Zp 01
Programování robotické ruky

Spolupracujeme

 • Goldware
 • Ammann
 • Halla
 • Progrestech
 • Eko Simko
 • Mesa parts
 • KBA-Grafitec
 • Rubena
 • Skoda
 • Dlnk
 • Farmet
 • Atas
 • FG Forrest
 • Houfek
 • Wikov

  Při poskytování informací nám pomáhají soubory cookie. Využíváním informací s jejich používáním souhlasíte. Informace