SPŠ, SOŠ a SOU

Podnikání

POD

Základní informace

Kód oboru 64 – 41 – L / 51
Název oboru Podnikání
Školní vzdělávací program Podnikání
Délka a forma studia dvouleté denní studium
Zakončení studia maturitní zkouška
Získané vzdělání střední vzdělání s maturitní zkouškou
Přijetí ke studiu informace o přijímacím řízení

Charakteristika studijního oboru

 • Obor je vhodný pro chlapce a dívky a poskytuje úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou.
 • Studium oboru vytváří předpoklady pro získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit. 
 • V průběhu studia je kladen důraz na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z ekonomiky podniku, účetnictví, písemné a elektronické komunikace, práva, managementu a marketingu a psychologie na konkrétní situace v podniku.
 • Důraz je kladen také na zvládnutí komunikace (ústní, písemné, elektronické) s využitím prostředků informační techniky a na práci s informacemi.

Možnosti uplatnění absolventů

Uplatnění v praxi

 • Po ukončení studia jsou absolventi připraveni vykonávat ekonomické, provozně ekonomické, obchodní a administrativní činnosti podniku a samostatně podnikat, a to zejména v oboru své prvotní profesionalizace.

Možnost dalšího studia

 • Úspěšní absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Fotodokumentace

Fotodokumentace se v současné době připravuje.

Spolupracujeme

 • Goldware
 • Ammann
 • Halla
 • Progrestech
 • Eko Simko
 • Mesa parts
 • KBA-Grafitec
 • Rubena
 • Skoda
 • Dlnk
 • Farmet
 • Atas
 • FG Forrest
 • Houfek
 • Wikov

  Při poskytování informací nám pomáhají soubory cookie. Využíváním informací s jejich používáním souhlasíte. Informace